Fases per al desplegament

Aprenentages dins contextos reals

Només quan els aprenentatges siguins rellevants dins la vida de l’aprenent aconseguirem que es reposabilitzin del seu propi procés d’aprenentatge.

Els aprenentatges dins contextos reals (ACR) són una oportunitat per desenvolupar les competències dels alumnes a l’hora que creen un producte útil per a la comunitat amb la col·laboració de diferents partenaires.

Hi ha diferents dinàmiques que permeten seguir el currículum establert, optimitzar la feina del docent i aconseguir aprenentatges significatius. Aquí us deix una aproximació.