Fases per al desplegament

Avaluació competencial

Cal tenir en compte que, un desplegament d’avaluació competencial a un centre, és un projecte que s’ha de plantejar a mitjà termini ja que l’objectiu final és que tot el claustre l’apliqui perquè la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge a través de la introducció d’una avaluació formativa i formadora sigui el més eficaç possible.

Per aquesta raó, el més recomanable és que el desplegament es realitzi en tres cursos escolars. Un primer curs per fer feina amb les competències i indicadors i, un segon, per introduir les eines i els recursos. Finalment, en el tercer curs, es tractar de consolidar els canvis i incidir on hi ha hagut més dificultats.